Ogólne informacje i stawki podatku VAT

VAT (z ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej), czyli podatek od towarów i usług, został w Polsce wprowadzony 8 stycznia 1993 roku. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ustawę regulującą podatek VAT zmieniono w 2004 roku w celu integracji poszczególnych rynków krajów członkowskich. Zmiany te dotyczyły jednak głównie handlu wewnątrz wspólnoty i nie miały wpływu na podatników VAT zajmujących się sprzedażą towarów i usług tylko w kraju.

Z racji tego, że opodatkowany VAT-em jest obrót, podatek uiszczają przedsiębiorcy, jednak jego ciężar spada na kupującego. Podatek nalicza się od kwoty usługi lub towaru jeszcze bez podatku (kwota netto), a później dolicza się do niej daną wartość VAT, co tworzy razem kwotę brutto. W cenie produktu lub usługi zawarta jest więc wartość towaru lub usługi oraz wartość podatku.

Poszczególne typy usług i towarów objęte są różnymi stawkami VAT. Unia Europejska wyznaczyła dla Wspólnoty stawkę podstawową w granicach 15-25%. W Polsce najczęściej spotykana jest stawka wynosząca 22 procent. Jest więc jedną z najwyższych. VAT może wynosić jednak kolejno 7, 6, 3 lub nawet 0 procent. 7-procentowemu opodatkowaniu podlega wiele produktów codziennego użytku takich jak żywność, leki, zabawki oraz książki. Niektóre usługi lub towary mogą być także zwolnione z opodatkowania VAT-em.

Dodaj komentarz