A co jeśli zgubię fakturę?

Podstawą do otrzymania zwrotu VAT jest oryginalna faktura, którą musimy zachować do ewidencji urzędu skarbowego. A co zrobić, jeśli ją zgubimy bądź ulegnie ona zniszczeniu lub kradzieży? W takim wypadku należy wystąpić do kontrahenta o wydanie jej duplikatu, który, tak samo jak oryginalna faktura VAT, uprawnia do odliczenia podatku. O duplikat faktury możemy się ubiegać także wtedy, gdy oryginał nie dotarł do nabywcy, np. w wyniku zagubienia przesyłki na poczcie.

Dodaj komentarz