Rozliczenie PIT przez internet

pit przez internet
Min???? kolejny rok podatkowy, za kt??ry deklaracj?? mo??na z??o??y?? nie wychodz??c z domu. Uruchomiony w 2014r roku przez Ministerstwo Finans??w program e-Deklaracje umo??liwia bowiem z??o??enie PIT-u przez Internet, a w zesz??ym roku skorzysta??y ju?? z tej mo??liwo??ci 62 miliony podatnik??w. Jest to wygodny program, kt??ry umo??liwia wysy??k?? wszystkich dost??pnych PIT-??...
Czytaj dalej