Zwrot podatku VAT – ulga budowlana

Istnieje możliwość zwrotu podatku VAT. Jedną z najpopularniejszych tego typu opcji jest ulga budowlana. Polega ona na uzyskaniu przez podatnika zwrotu części kwotów podatku VAT naliczanego w cenie wybranych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy budowie, rozbudowie czy remoncie budynku lub lokalu mieszkalnego. Dotyczy to materiałów, które przed 30 kwietnia 2004 r. były objęte podatkiem VAT w wysokości 7 %, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane na poziomie 22 %. Ich wykaz można znaleźć na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Aby uzyskać zwrot, należy do urzędu skarbowego złożyć wniosek, zawierający kopię poświadczenia naszych praw do lokalu lub pozwolenia na budowę, a także oryginały wystawionych po 1 maja 2004 r. faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych podlegających możliwości zwrotu części kwoty VAT.

Ulga budowlana podlega jednak ograniczeniom czasowym. Mamy prawo do korzystania z niej raz na 5 lat, przy czym okres ten liczy się od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot VAT. Jeśli pozostajemy w związku małżeńskim to kwota zwrotu podatku od materiałów budowlanych dotyczy łącznie obojga małżonków. Małżonkowie mogą składać wnioski razem bądź oddzielnie. Nie jest jednak dopuszczalne, by wniosek złożyło tylko jedno z nich.

Dodaj komentarz