VAT a Internet

W dobie rozwoju usług internetowych coraz częściej korzystamy z opcji zakupów towarów i usług w sieci. Coraz popularniejsza staje się także bankowość internetowa. Wiąże się to z samodzielnym drukowaniem dokumentów poświadczających zakup czy dokonanie transakcji ze stron WWW. Warto pamiętać o tym, że jeśli chcemy dokonać odliczenia podatku VAT, faktura wysłana drogą elektroniczn...
Czytaj dalej

A co jeśli zgubię fakturę?

Podstawą do otrzymania zwrotu VAT jest oryginalna faktura, którą musimy zachować do ewidencji urzędu skarbowego. A co zrobić, jeśli ją zgubimy bądź ulegnie ona zniszczeniu lub kradzieży? W takim wypadku należy wystąpić do kontrahenta o wydanie jej duplikatu, który, tak samo jak oryginalna faktura VAT, uprawnia do odliczenia podatku. O duplikat faktury możemy się ubiegać także w...
Czytaj dalej

Samochód „na firmę” i zwrot kosztów paliwa

Kolejną popularną opcją odzyskiwania VAT-u jest zakup samochodu zarejestrowanego "na firmę". Można dzięki niej odliczyć 60% podatku VAT, jednak kwota ta nie może wynosić więcej niż 6 tys. zł. Uldze tej nie podlegają niestety wszystkie modele aut. Zakup samochodu osobowego i wykorzystywanie go w działalności gospodarczej nie gwarantuje nam zwrotu zapłaconego podatku od towarów i...
Czytaj dalej

Zwrot podatku VAT – ulga budowlana

Istnieje możliwość zwrotu podatku VAT. Jedną z najpopularniejszych tego typu opcji jest ulga budowlana. Polega ona na uzyskaniu przez podatnika zwrotu części kwotów podatku VAT naliczanego w cenie wybranych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy budowie, rozbudowie czy remoncie budynku lub lokalu mieszkalnego. Dotyczy to materiałów, które przed 30 kwietnia 2004 r. były ob...
Czytaj dalej

Ogólne informacje i stawki podatku VAT

VAT (z ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej), czyli podatek od towarów i usług, został w Polsce wprowadzony 8 stycznia 1993 roku. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ustawę regulującą podatek VAT zmieniono w 2004 roku w celu integracji poszczególnych rynków krajów członkowskich. Zmiany te dotyczyły jednak głównie handlu wewnątrz wspólnoty i nie miały...
Czytaj dalej

Zmiany w dokonywaniu zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R

Kolejne zmiany jakie nastąpiły w księgowości wraz z nadejściem roku 2015 dotyczą dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników, którzy rejestrują działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, a przedsiębiorca musi tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży. Przede wszystkim zw...
Czytaj dalej