Zmiany w dokonywaniu zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R

Kolejne zmiany jakie nastąpiły w księgowości wraz z nadejściem roku 2015 dotyczą dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników, którzy rejestrują działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, a przedsiębiorca musi tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży.

Przede wszystkim zwiększyła się ilość podatników, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-R. Dołączyli do nich:

Podatnicy, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli prowadzą na terytorium kraju następujące rodzaje działalności:

– usługi transportowe i pomocnicze polegające bezpośrednio na imporcie towarów, jeśli ich wartość została ujęta w podstawie opodatkowania w imporcie towarów,

– usługi polegające na kontroli i nadzorze ruchu lotniczego, które świadczone są na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy międzynarodowe,

– usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych, polegające na obsłudze startu, lądowania, parkowania i obsłudze pasażerów i ładunków, a także usługi o podobnym charakterze,

– usługi świadczone na obszarach portów morskich, związane z obsługą środków transportu morskiego i służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków, a także usługi związane z międzynarodowym transportem morskim, polegające na obsłudze żeglugi śródlądowej oraz środków transportu lądowego,

– usługi związane z ratownictwem morskim, nadzorem i bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej, a także związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych,

i inne.

złotówki

Zniknął również obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R podatników, którzy do tej pory musieli takiego zgłoszenia dokonać rejestrując prowadzenie działalności gospodarczej. Od stycznia podatnik jest rejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako „podatnika VAT czynny” lub „podatnika VAT zwolniony”, a ewentualne potwierdzenie tej rejestracji urząd dokona wyłącznie na wniosek podatnika. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób zaoszczędzić 170 złotych, co może nie jest zawrotną kwotą, jednak ostatecznie przyczynia się do zmniejszenia kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz