Deregulacja zawodu biegłego rewidenta

Proces deregulacji zawodów, w celu ułatwienia dostępu do ich wykonywania, nie ominął również osób wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Zliberalizowaniu uległy zasady zdobycia uprawnień, a nastąpiło to w tzw. II transzy deregulacji. Zmiany obejmują odbywanie praktyki i aplikacji, które uległy uproszczeniu. Aby zostać rewidentem, na podstaw...
Czytaj dalej

Dochód a przychód

Dochód i przychód często używane są jako terminy tożsame. Mimo, że w ujęciu księgowym znacznie się od siebie różnią, to jednak nie pozostają bez wpływu na siebie. Aby lepiej zrozumieć obydwa pojęcia należy zacząć od definicji przychodu. Przychód można określić jako wszystkie wpływy w efekcie których uzyskuje się dochód. Innymi słowy są to wszelki przysporzenia majątkowe o ch...
Czytaj dalej

Ulga za złe długi – zmiany w przepisach

W styczniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła zmiany między innymi w zakresie tzw. ulgi za złe długi. Ministerstwo Finansów doprecyzowało w ten sposób dotychczas obowiązujące przepisy oraz w większym stopniu dostosowało je do regulacji unijnych. Jednak rozwiązanie to ma przynieść korzyści przede wszystkim dla podatników, których należności nie ...
Czytaj dalej

Zmiany w obowiązku korzystania z kas fiskalnych

Dotychczasowy stan prawny obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych dotykał podatników, których obrót przekraczał 20 000zł, a niektóre zawody były zwolnione z tego obowiązku nawet po przekroczeniu tej kwoty. Jednak zwolnienie takie pozbawia organy podatkowe kontroli nad finansami przedsiębiorców, co może sprzyjać nadużyciom w tym zakresie. Chcąc uszczelnić system podatkowy nieba...
Czytaj dalej