Zmiany w obowiązku korzystania z kas fiskalnych

Dotychczasowy stan prawny obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych dotykał podatników, których obrót przekraczał 20 000zł, a niektóre zawody były zwolnione z tego obowiązku nawet po przekroczeniu tej kwoty. Jednak zwolnienie takie pozbawia organy podatkowe kontroli nad finansami przedsiębiorców, co może sprzyjać nadużyciom w tym zakresie. Chcąc uszczelnić system podatkowy niebawem w życie zostanie wprowadzony projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

4 listopada 2014r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a jego zapisy będą obowiązywały w latach 2015-2016. Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, którzy z takiego zwolnienia nie będą mogli skorzystać Minister uzasadnia postulatami konsumentów i organów podatkowych. Docelowo wszystkie zwolnienia w tym zakresie mają zniknąć w procesie powszechnej fiskalizacji.

kasa fiskalna

Od 1 marca bieżącego roku, zgodnie z projektem, obowiązkowi posiadania kas fiskalnych, bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu, podlegać będzie sprzedaż perfum i wód toaletowych, a także zapisanych czystych nośników danych analogowych i cyfrowych. Dodatkowo kasy będą musieli zainstalować przedsiębiorcy prowadzący warsztaty motoryzacyjne, wulkanizacyjne, stacje badań technicznych pojazdów, ponadto prawnicy z wyłączeniem notariuszy, doradcy podatkowi, lekarze, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Zwolnienia nie będą również przysługiwać zakładom gastronomicznym, zarówno stacjonarnym jak i świadczącym usługi cateringu, z wyłączeniem usług świadczonych na pokładzie samolotów lub w szkolnej stołówce. Nie skorzystają z niego także podatnicy zajmujący się sprzedażą biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, którym o tej pory taki przywilej przysługiwał.

Dotychczas z kas rejestrujących nie musieli korzystać podatnicy, którzy świadczyli niewiele usług w ciągu roku, wystawili nie więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 odbiorców. Jednak z wejściem w życie rozporządzenia przywilej ten zostanie zniesiony. Jak podkreśla Minister, przedsiębiorcy ci mogą korzystać ze zwolnienia wynikającego z nieprzekroczenia 20.000zł obrotu, a wcześniejsza regulacja sprzyjała ukrywaniu rzeczywistego obrotu z działalności.

Przed 1 marca jednym z czynników warunkujących obowiązek posiadania kasy była wysokość obrotu, która musiała być wyższa niż 20.000zł. Dotyczyło to podatników trudniących się sprzedażą towarów i usług na rzecz osób fizycznych. Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie trwania roku podatkowego, kwota ta była proporcjonalnie zmniejszana. Nowe rozporządzenie nieco komplikuje tę kwestię, wprowadzając bardziej restrykcyjne zapisy, wskazując jednocześnie jaka sprzedaż podlega zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy, a jaka musi być ewidencjonowana w ten sposób bez względu na wysokość obrotu. I tak do kwoty 20.000zł sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT podatnik zaliczył do środków trwałych nie będzie liczona. To samo dotyczy sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Tego rodzaju transakcje trzeba jednak będzie udokumentować fakturą. Jest to istotna zmiana, ponieważ sprzedaż nieruchomości czy zakup droższego środka trwałego zazwyczaj wyczerpywał cały limit uprawniający do zwolnienia.

Część podatników nie musi się jednak obawiać, ponieważ nie zostaną objęci fiskalizacją, przynajmniej nie w ciągu najbliższych dwóch lat. Dotyczy to podatników, których udział wartości obrotu wynikający z czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do Rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynosi nie więcej niż 80%. Skorzystają z tego przywileju również podatnicy rozpoczynający działalność w 2015 lub 2016 roku.

Minister aby lepiej zmotywować przedsiębiorców do wdrażania zmian w życie, wprowadził w Rozporządzeniu kary za uchylenie się od obowiązku stosowania kasy. Podatnikom takim grożą kary skarbowe, w tym mandat lub grzywna, a nawet 30% sankcja w VAT. Zainstalowanie kasy fiskalnej po terminie uniemożliwia dodatkowo uzyskanie zwrotu kosztów, które zostały poniesione na zakup kasy.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zapobieganie zaniżaniu osiąganych obrotów i unikaniu właściwego opodatkowania. Nie da się jednak ukryć, że poza tym rozporządzenie spełni jeszcze inny ważny cel – zwiększy wpływy do budżetu, szacunkowo o 125 milionów złotych w skali roku.

Dodaj komentarz